About the company

"Black Onyx" Ltd. is a subsidiary of a company, which was established in 1993 and actively

has been working on the Bulgarian market for more than 20 years. Due to the expansion of the company's business

in 2018 was founded the company "Black Onyx" Ltd., which took over entirely the production

of the company related to auto cosmetics - antifreeze and wiper fluid.

More

 
 

История на компанията

 

„Блек Оникс“ ЕООД е дъщерна фирма на компания, която е създадена през 1993 година и активно

работи на българския пазар повече от 20 години. Поради разширяване на дейността на компанията

през 2018 година беше създадена фирма „Блек Оникс“ ЕООД, която пое изцяло производството

на компанията свързано с автокозметика - антифриз и течност за чистачки.

 

Фирмата стартира с производство и търговия на автокозметика – антифриз и течност за чистачки като

веднага след това в края на 2018г. пусна на българския пазар размразители за автостъкла и спрейове за автотабла. Чрез

дългогодишната изградена дистрибуторска мрежа, фирмата бързо и успешно налага своите изделия

на българския пазар. Постоянно разширява търговската си верига с участието на дистрибутори,

хипермаркети и складове в регионите на България както и извън нея.

 

Автоматизирания производствен процес, логистичната схема за заявки и

доставки със собствен транспорт осигуряват бързо, качествено и в срок обслужване

на търговските ни партньори.

 

Целите на фирмата са в условията на засилена конкуренция, клиентите ни да бъдат добре ориентирани, сред разнообразието от артикули,

отлично информирани за техните качествени и експлоатационни параметри и компетентно обслужени.

 

Преимущества на фирмата са доброто съотношение качество/цена, развитата логистика и високата конкурентоспособност.