За компанията

„Блек Оникс“ ЕООД е дъщерна фирма на компания, която е създадена през 1993 година и активно

работи на българския пазар повече от 20 години. Поради разширяване на дейността на компанията

през 2018 година беше създадена фирма „Блек Оникс“ ЕООД, която пое изцяло производството

на компанията свързано с автокозметика - антифриз и течност за чистачки.

 

Фирмата стартира с производство и търговия на автокозметика – антифриз и течност за чистачки като

веднага след това в края на 2018г. пуска на българския пазар размразители за автостъкла. Чрез

дългогодишната изградена дистрибуторска мрежа, фирмата бързо и успешно налага своите изделия

на българския пазар.

Прочети повече

 
 

Антифриз -36°C, 4L, Готов за употреба

  • FEA4036

Антифриз: високоефективна нисковискозитетна охлаждаща
течност, предназначена за използването в охладителните
системи на двигатели с вътрешно горене, както и в ролята на
топлоносител в топлообменни апарати, експлоатирани при
ниски температури.

 

Начин на употреба: антифризът е готов за употреба,
налива се директно в охладителната система на автомобила

 

Съдържание: Етиленгликол и антикорозионни добавки.

 

Внимание: Отровно!!! В случай на попадане на антифриз
върху кожата, мястото трябва да се измие обилно с вода.
Продуктът трябва да се съхранява на сухо място без пряка
слънчева светлина.

 

H302 Вреден при поглъщане
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P301+P315+P101 При погъщане незабавно потърсете медицинска
помощ и носете опаковката или етикета на продукта.
Подобни продукти